Mijn favorieten

Bedrijfstaxaties

De crisis die sinds eind 2008 de economische en financiële wereld teisterde, heeft grote gevolgen gehad voor de waarde van vastgoed.

Vooral in de eerste jaren na het uitbreken van de crisis, waren er door de afwezigheid van vraag, het uitblijven van transacties en de slechte financierbaarheid nauwelijks referenties/transacties (market evidence) voor handen. Het systeem van financiering van commercieel vastgoed en de wijze van taxeren waarop de financieringen waren gebaseerd bleken onvoldoende betrouwbaar. Er was behoefte aan meer stringente regelgeving.

Nieuwsbrief Nieuwbouw

De crisis gold als aanleiding om eisen aan taxatierapporten te verscherpen.

De AFM en de DNB hebben de markt de kans gegeven zelfregulerend op te treden. Dit leidde tot de oprichting van het PTA (platform taxateurs en accountants).

Het PTA heeft in 2013 een rapport uitgegeven "Goed gewaardeerd vastgoed" met daarin 28 aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten. Deze 28 aanbevelingen zijn verder uitgewerkt in "Good practisces". Door de invoering op 1 januari 2016 van een nieuw register voor taxateurs het "NRVT" (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) heeft het PTA haar taak vervult en is inmiddels opgeheven.

Nieuwsbrief Nieuwbouw

Taxateurs ingeschreven bij het NRVT

Alle taxateurs ingeschreven bij het NRVT hebben zich geconformeerd aan de bindende adviezen en aanbevelingen zoals hierboven verwoord. Ook de taxateurs van Teer Makelaars en Teer Bedrijfsmakelaars voldoen hieraan.

Nieuwsbrief Nieuwbouw

Wereldwijd is er een tweetal standaarden die gelden in de taxatieleer.

  • International Valuation Standards (IVS)
  • de European Valuation Standards (EVS)

De Europese Centrale Bank heeft de EVS bovenaan het overzicht van taxatiestandaarden gesteld.

Nieuwsbrief Nieuwbouw

Teer Bedrijfsmakelaars is aangesloten bij de NVM, het NRVT (en VastgoedCert)

Teer Bedrijfsmakelaars is bovendien als één van de eerste ten weinige taxatiebureau's in Nederland bij TeGoVA (The European Group of Valuer's Association).

Hierdoor krijgt de opdrachtgever de zekerheid dat een taxatie voldoet aan de hoogste eisen en normen en conform de Europese wet- en regelgeving voor taxaties en taxatiestandaarden wordt uitgevoerd.

 
Nieuwsbrief Nieuwbouw

Nog vragen of gewoon hulp nodig?

Voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Neem contact op of mail ons op bedrijven@teer.nl