Hoogstaand wonen op de strandwal

Heiloo

€ 489.000,- tot € 700.000,-

Omschrijving

DRIE RUIME PERCELEN MET UNIEKE LIGGING IN ZUIDERLOO

Je eigen vrijstaande droomwoning bouwen op een fantastische locatie in het groene Heiloo? Dat kan! We mogen deze mooie kavels aanbieden, gelegen aan de Hoogeweg waar deze kruist met de Krommelaan. De kavels maken onderdeel uit van bestemmingsplan Zuiderloo. Het kent een lange familie historie en biedt nu de gelegenheid voor nieuwe kopers om hier een heerlijk en fijn thuis te realiseren. De kavels hebben een prachtige ligging in een gewilde omgeving.

Het dorp Heiloo is geliefd, kent een rijke historie en staat bekend om het vele groen, de rust en ruimte. De woonomgeving met het Heilooërbos, de kust en duinen in Egmond aan Zee en de gezellige binnenstad van Alkmaar op korte (fiets)afstand is zeer aantrekkelijk. Ook de grote steden als Amsterdam en Utrecht zijn per trein of auto goed bereikbaar. Heiloo biedt meer dan voldoende winkels, sportvoorzieningen, scholen en horecagelegenheden. Alle ingrediënten voor jarenlang woonplezier in dit fijne dorp.

Meer informatie en interesse in aanvullende informatie? Neem contact op met ons kantoor!
 

Kenmerken van het percelen:

Kavel 1: Gelegen aan de Hoogeweg

- Kavel op perceel 3688

- Ca 719 m2 groot

- Realisatie van één vrijstaande woning

- Inrit aan de Hoogeweg

- De meest noordelijke kavel

- Tuin gelegen op het oosten

- Netto exploitatiekosten voor rekening risico koper komen

- Vraagprijs ten behoeve van de kavel: € 515.000,- k.k.

 

Kavel 2: Gelegen aan de Hoogeweg - Krommelaan

- Kavel op perceel 3689

- Ca 652 m2 groot

- Er wordt een stuk grond afgestaan van ca 86 m2 aan de gemeente Heiloo voor de realisatie van de Houtwal.

- De totaliteit van de kavel bedraagt hiermee ca 738 m2

- Realisatie van één vrijstaande woning

- Inrit vanaf de Krommelaan

- De meest zuidelijke kavel

- Tuin gelegen op het oosten / zuidoosten

- Netto exploitatiekosten voor rekening risico koper komen

- Vraagprijs ten behoeve van de kavel: € 489.000,- k.k.

 

Kavel 3: Gelegen aan de Krommelaan

- Kavel op perceel 3690

- Ca 1089 m2 groot

- Er wordt een stuk grond afgestaan van ca 81 m2 aan de gemeente Heiloo voor de realisatie van de Houtwal.

- De totaliteit van de kavel bedraagt hiermee ca 1170 m2

- Realisatie van één vrijstaande woning

- Inrit vanaf de Krommelaan, locatie nader te bepalen

- De meest oostelijke kavel

- Tuin gelegen op het noorden

- Netto exploitatiekosten voor rekening risico koper komen

- Vraagprijs ten behoeve van de kavel: € 700.000,- k.k.

 

Belangrijke aandachtspunten voor alle drie de kavels:

- De gemeente maakt de eventuele (toekomstige) openbare ruimte bouw- en woonrijp, aanleg van een inrit valt hier niet onder.

- Initiatiefnemer mag de kosten op de uitgeefbare kavel in mindering brengen op de bruto exploitatiebijdrage.

- Gronden vallen in het bestemmingsplan Zuiderloo (vastgesteld op 7 december 2015 en onherroepelijk geworden op 25 februari 2016).

- De bestemming is ‘Woongebied – Uit te werken’ met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie (zie bestemmingsplan Zuiderloo).

- Verkoper draagt zorg dat de eerste onderzoeken van de bodem zijn uitgevoerd.

- De percelen worden geleverd in de staat waarin zij zich nu bevinden.

- Bestemmingsplan Zuiderloo van toepassing.

- De goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 6 m bedragen.

- De bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 10 m bedragen.

- Het gezamenlijk oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 100 m2.

- De kosten voor het opstellen van een schetsplan en een aanvraag voor omgevingsvergunning zijn voor rekening en risico van koper. Nog benodigde onderzoeken in het kader van de uitwerkingsprocedure die wordt gestart op basis van een nog op te stellen en te ondertekenen posterieure overeenkomst met de gemeente dienen door koper te worden voorgefinancierd en kunnen later in aftrek worden gebracht op de exploitatiebijdrage (te verrekenen kosten op de kavel).

- Koper draagt zorg voor de aansluiting nutsvoorzieningen.

- Notariskeuze aan de koper, waar de notaris ook de koopovereenkomst opstelt.

 

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze kavel is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Lees meer

Meer weten?

We helpen je graag verder!

Fiona Koning

Fiona Koning

Heiloo

NVM Makelaar

Vraag meer informatie aan