Neem direct contact op

Verkopen als erfgenaam

Het verlies van een dierbare brengt niet alleen verdriet met zich mee, maar ook een hoop praktische zaken die geregeld moeten worden. Een huis erven is meer dan alleen de sleutels overhandigd krijgen. Als erfgenaam heb je misschien veel vragen: Kan ik het huis verkopen? Kan ik zelf in het huis blijven wonen? Wat doe je als er meerdere erfgenamen zijn? Wij zijn er om je te helpen met antwoorden en advies op maat. Als lokale experts in Noord-Holland staan we voor je klaar om dit proces met aandacht en expertise te begeleiden.

Erfenis aanvaarden: wel of niet?

Erf je een huis, dan is het mogelijk dat er nog een hypotheek op rust. Naast bezittingen zoals de woning, erf je ook eventuele schulden en doorlopende kosten. Twijfel je over het aanvaarden van de erfenis? Dan kun je kiezen voor beneficiaire aanvaarding. Een beneficiair aanvaarde erfenis zorgt ervoor dat je de erfenis alleen accepteert wanneer het saldo positief is (en het huis dus niet onder water staat). Hierbij aanvaard je de erfenis alleen als je er geen financieel verlies aan overhoudt. 

 

Wie zijn de erfgenamen?

Een testament kan aangeven wie de erfgenamen zijn. Via het Centraal Testamenten Register kun je gratis controleren of er een testament is. Bij afwezigheid van een testament bepaalt het erfrecht wie de erfgenamen zijn. Dit verdeelt de erfgenamen in vier groepen: 

  1. Echtgenoot, geregistreerd partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind). Als de eigen kinderen niet meer leven: kleinkinderen.
  2. Ouders, broers en zussen. Als de broers en zussen niet meer leven: hun kinderen. 
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Zijn er geen erfgenamen? Dan gaat de erfenis naar de staat.

 

Geen erfgenaam, maar samenlevingscontract

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap? Als de overledene geen testament heeft achtergelaten, ben je niet automatisch erfgenaam. Wat er dan met het huis gebeurt, hangt af van de situatie. Wij denken graag mee over de mogelijkheden in deze situatie.

Samenlevingscontract met verblijvingsbeding: Is er geen testament, maar hebben jij en jouw overleden partner een samenlevingscontract met verblijvingsbeding? En stond de woning op naam van jullie allebei? Dan kan het huis nu op jouw naam gezet worden. Daarvoor is een notariële akte nodig. 

Samenlevingscontract zonder verblijvingsbeding of geen samenlevingscontract: Als er geen testament is en je hebt een samenlevingscontract zonder verblijvingsbeding, of als er helemaal geen samenlevingscontract is, dan gaat het deel van je overleden partner naar diens erfgenamen. Als het huis alleen op naam van je partner staat, gaat het huis naar de familie van de overledene.

Huis erven: verkopen of houden?

Heb je ervoor gekozen om de erfenis met daarin de woning te aanvaarden? Dan moet je nu gaan bepalen wat je met de woning wilt doen. Na het overlijden van de laatste ouder kunnen erfgenamen gezamenlijk besluiten om het huis te verkopen. Als een van de erfgenamen de woning wil behouden, moet hij of zij de anderen uitkopen. 

Wanneer verkoop je het huis?

Het is vaak verstandig om het huis zo snel mogelijk te koop te zetten. Doorlopende kosten zoals hypotheek, verzekering en onderhoud lopen door. Ook krijg je ongeveer 8 maanden na het overlijden een aanslag voor de erfbelasting. 

Zelf in de geërfde woning gaan wonen

Je kunt er ook voor kiezen om zelf in de woning te gaan wonen. Zijn er meerdere erfgenamen, dan moet je de andere erfgenamen ‘uitkopen’. Zij krijgen dan hun aandeel in de woning uitgekeerd.

De waarde van het huis

De waarde van het huis is op meerdere manieren te bepalen. Soms staat in het testament hoe de waarde moet worden bepaald. Staat dit er niet? Dan neem je samen met de andere erfgenamen een besluit over hoe de je waarde van de woning wilt vaststellen. We helpen je hier graag bij, bijvoorbeeld door een taxatierapport op te stellen of een verkoopplan te maken. Let op: de waarde van het huis kan anders zijn dan de WOZ-waarde die je hebt doorgegeven voor de erfbelasting.

Het uitkopen van de andere erfgenamen

Is de waarde van de woning vastgesteld? Dan kun je de andere erfgenamen uitkopen middels een akte van verdeling. De woning wordt dan getaxeerd om te kunnen bepalen wat de waarde is waarvoor jij de andere erfgenamen moet uitkopen. Dit kun je uit ‘eigen middelen’ doen, maar je kunt hiervoor ook een hypotheek afsluiten. Je kunt meestal niet de hypotheek van de erfgenaam (bijv. je ouders) overnemen. 

Erfbelasting op de woning

Ook bij het erven van een woning krijg je te maken met de Belastingdienst. Tenzij je binnen 8 maanden verkoopt, dan hoef je geen erfbelasting over de woning te betalen. 8 maanden na overlijden moet je aangifte van de erfbelasting doen. Het huis wordt meegeteld voor de erfbelasting als deze dan nog niet verkocht is. Als blijkt dat je inderdaad erfbelasting moet betalen, dan moet het bedrag ongeveer een jaar na overlijden betaald zijn.

Persoonlijk advies, vertrouwde expertise 

We begrijpen dat het een emotionele tijd is voor jou als erfgenaam. Onze specialiteit ligt in het volledig ontzorgen wat betreft de eventuele verkoop van de woning. Met respect en begrip, staan we klaar om je te helpen.

Plan een gratis verkoopadvies

Lees meer